Författare: Aria

Rethinking Leadership – myten om ledaren som hjälte

Ledare har en övertro på styrdokument, strategier och mål. Tvärtom kan överdrivet användande av dessa dokument skapa oro i organisationer. En förståelse för hur man arbetar i oförutsägbarhet och osäkerhet, samt kunskap om makt, pragmatism och spelskicklighet, kan vara mer hjälpsamt för att chefer och ledare ska kunna ta sin organisation framåt i ett ökande komplext organisationslandskap.

Samspel på distans – omdöme och spelskicklighet

Ett ny inspirerande workshop som syftar till att axlar ska sjunka och en lättare och roligare arbetsvardag för att skapa goda resultat i förändrade omständigheter ska kunna uppstå. 

Arbetslivet präglas av oförutsägbarhet, hög osäkerhet, motsägelsefullhet och paradoxer (komplexitet). 

Inom komplexitet definieras en organisation som ”gränslösa relationer som präglas av olika ideologier, intentioner och makt”. Denna gränslöshet ger både upphov till risker och möjligheter beroende på hur relationer skapas och upprätthålls och oro och ängslan härbärgeras gemensamt.

Ledarskap på distans med omdöme är ett hantverk utan polarisering, att tänka rätt/fel, bra/dåligt utan det förhåller sig till det paradoxala i att individer försöker arbeta tillsammans och reglera sina olikheter och den spänning det ger upphov till mot ett gemensamt uppdrag. 

De innefattar aktiviteter som 

  • Daglig ångestdämpning i form av vision, strategier och trygga strukturer att luta sig emot, men även mikrosamtal för att stärka och utveckla relationer för psykologisk trygghet – gränssättande gränslöshet
  • Spänningsreglering mot uppdraget mellan alla relationer som präglas av jämn/ojämn maktfördelning (alla har sin maktbas och använder den) 
  • Byggande av strukturella allianser runt uppdraget (vilka ska fika digitalt idag?) för att påverka och stötta i en riktning som man viktar som mest omdömesfull just nu. Medarbetarna motiverar även varandra.

Eftersom medarbetare är alltmer självledande utvecklas chefens roll till att bli alltmer samordnande och omdömestränande. Ett alltför högt fokus på just själv i ovanstående begrepp innebär inte att man ska göra allting själv utan att ”självet” samtränas för mer gemensamma förhållningssätt och samlat omdöme. 

Förståelse för att ett mått av lagom missnöje är vardagen när vi behöver underordna oss varandras viljor för att genomföra uppdraget, kan göra att axlar kan sjunka, vi ”borde” inte vara gladare eller mindre ängsliga än vi faktiskt är. Vi kan vara lagomt nöjda 

Allt för att minska på spänning, öka vitalitet och engagemang och hålla varandra långtidsfriska.

Redan beställd av ett par organisationer. Vill du veta mer? Kontakta mig på asa@cfol.se

Det kom ett mail …

Det är en sådan förmån att kunna träna människor i organisationer i att tänka omkring sina förmågor som en ”personpolitisk” kompetens. Det vill säga att vi utvecklar, från dag ett, förmågor som gör det möjligt för oss att inte bara överleva (i vår kontext) utan också att leva och uppleva. Men hade jag inte disputerat inom komplexitet hade jag aldrig, fullt ut, tagit mina egna erfarenheter av detsamma på allvar. Enskilda individer är inte så komplexa, vi är ganska enkla, men när vi kommer samman socialt och ska arbeta tillsammans och leva tillsammans, då uppstår komplexiteten. Den uppstår i interaktionerna, i sam- och rävspelen som vi dagligen spelar.

Jag blev därför så glad när det kom ett mail häromdagen:

” Hej Åsa, Jag hoppas att allt är bra med dig!

Jag har tänkt en hel del på dig och de samtal vi hade (om det inre livet i XXX organisationen och min stundtals oförmåga att manövrera i detta).

Det senaste halvåret (efter så här lång tid!) tror jag faktiskt att polletten har trillat ner för mig. Jag har börjat jobba mycket mer med mina relationer på alla nivåer i organisationen. Detta har lett till att det går bättre för mig på jobbet och att det dessutom är enormt mycket roligare. Väldigt intressant att reflektera över detta. Min upplevelse är att jag har fått tillgång till mer av min kompetens och fått en större, mer användbar, verktygslåda.

Stort tack för att du hjälpte mig att se och förstå ur ett annat perspektiv!”

Visst blir man glad! Eftersom osäkerheten omkring om det man håller på med faktiskt gör någon nytta eller inte alltid finns där så är det underbart att ibland få en liten blänkare som visar att det varit hjälpsamt för någon. Tack du som skrev!

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig som besökare bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.