Ledningsgrupps- & styrelseutveckling

Komplexitet är oförutsägbarhetens vetenskap

Behövs en verklighetscheck i ledningsgruppen omkring ledarskap, verksamhetsutveckling, hållbarhet, kommunikation och komplexitet – vill ni fatta mer av vad ni faktiskt KAN göra, hur ni kan förhålla er till det som sker så att axlarna kan sjunka lite?

Jag arbetar med ledningsgrupper, chefer och medarbetare för att bidra till att uppmuntra det som är hjälpsamt för att människor ska kunna ta sig fram i ett växande komplext organisationslandskap.

Olika intentioner, ideologier och hur vi förhåller oss till varandra utifrån makt gör att vi tolkar olika i specifika situationer när våra olika professioner kommer samman. Däri kan komplexitet visa sig som ”grusigheter” och missnöje, en spänning som vi reglerar genom att agera pragmatiskt för att komma framåt. Du påverkar och påverkas samtidigt i allt du gör.

Arbetslivet präglas av en mängd ideal. Utifrån komplexitetens vetenskap kan jag föreslå ett mer verklighetsnära och pragmatiskt synsätt. Genom att uppvärdera förmågor, instrument och metoder som vi alla har tillgång till kan vi komma framåt i vårt ökande komplexa organisationslandskap.

Hur vi själva agerar i arbetets vardag gör att kultur, värderingar och etik uppstår. Dessa kan inte implementeras, styras eller ”omfamnas”. Ingen är i kontroll av det som händer, vi samskapar det som sker på många förutsägbara och oförutsägbara sätt. Det finns inget speciellt bra eller rätt sätt att arbeta med detta, om det blir bra eller dåligt beror på vem som bedömer det på sikt. Det kan vi inte veta.

”Briljant, perfekt blandning av teori och praktik. Överträffade alla förväntningar”
Deltagare från Stockholms Stad
Nya chefsprogrammet scorade 98% på användbarhet av deltagare från Stockholms Stad

Är du intresserad av mina tjänster inom ledningsgrupps- & styrelseutveckling?

Välkommen att kontakta mig för mer information!

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig som besökare bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.