Månad: april 2020

Samspel på distans – omdöme och spelskicklighet

Ett ny inspirerande workshop som syftar till att axlar ska sjunka och en lättare och roligare arbetsvardag för att skapa goda resultat i förändrade omständigheter ska kunna uppstå. 

Arbetslivet präglas av oförutsägbarhet, hög osäkerhet, motsägelsefullhet och paradoxer (komplexitet). 

Inom komplexitet definieras en organisation som ”gränslösa relationer som präglas av olika ideologier, intentioner och makt”. Denna gränslöshet ger både upphov till risker och möjligheter beroende på hur relationer skapas och upprätthålls och oro och ängslan härbärgeras gemensamt.

Ledarskap på distans med omdöme är ett hantverk utan polarisering, att tänka rätt/fel, bra/dåligt utan det förhåller sig till det paradoxala i att individer försöker arbeta tillsammans och reglera sina olikheter och den spänning det ger upphov till mot ett gemensamt uppdrag. 

De innefattar aktiviteter som 

  • Daglig ångestdämpning i form av vision, strategier och trygga strukturer att luta sig emot, men även mikrosamtal för att stärka och utveckla relationer för psykologisk trygghet – gränssättande gränslöshet
  • Spänningsreglering mot uppdraget mellan alla relationer som präglas av jämn/ojämn maktfördelning (alla har sin maktbas och använder den) 
  • Byggande av strukturella allianser runt uppdraget (vilka ska fika digitalt idag?) för att påverka och stötta i en riktning som man viktar som mest omdömesfull just nu. Medarbetarna motiverar även varandra.

Eftersom medarbetare är alltmer självledande utvecklas chefens roll till att bli alltmer samordnande och omdömestränande. Ett alltför högt fokus på just själv i ovanstående begrepp innebär inte att man ska göra allting själv utan att ”självet” samtränas för mer gemensamma förhållningssätt och samlat omdöme. 

Förståelse för att ett mått av lagom missnöje är vardagen när vi behöver underordna oss varandras viljor för att genomföra uppdraget, kan göra att axlar kan sjunka, vi ”borde” inte vara gladare eller mindre ängsliga än vi faktiskt är. Vi kan vara lagomt nöjda 

Allt för att minska på spänning, öka vitalitet och engagemang och hålla varandra långtidsfriska.

Redan beställd av ett par organisationer. Vill du veta mer? Kontakta mig på asa@cfol.se

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig som besökare bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.