Samspel på distans – omdöme och spelskicklighet

Ett ny inspirerande workshop som syftar till att axlar ska sjunka och en lättare och roligare arbetsvardag för att skapa goda resultat i förändrade omständigheter ska kunna uppstå.  Arbetslivet präglas av oförutsägbarhet, hög osäkerhet, motsägelsefullhet och paradoxer (komplexitet).  Inom komplexitet definieras en organisation som ”gränslösa relationer som präglas av olika ideologier, intentioner och makt”. Denna Läs mer…