Key notes & workshops

På SSEs Exed program tillsammans med doktoranden Jeannette Eidmann

2021 Åsa Lundquist Coey, Ph.D Management & Complexity  

Hela hemsidan håller på att rekonstrueras! The English version of this site is being reconstructive at the moment – anyday now, please be patient 🥳

Jag är Doktor (Ph.D) i Management & Complexity och specialist på kommunikativt och relationellt chefs- och ledarskap, komplexitet och förändringsprocesser. Jag arbetar med ledningsgrupper, chefer och medarbetare för att bidra till att uppmuntra det som är hjälpsamt för att människor ska kunna ta sig fram i ett växande komplext organisationslandskap.

Komplexitet är oförutsägbarhetens vetenskap. Olika intentioner, ideologier och hur vi förhåller oss till varandra utifrån makt gör att vi tolkar olika i specifika situationer när våra olika professioner kommer samman. Däri kan komplexitet visa sig som ”grusigheter” och missnöje, en spänning som vi reglerar genom att agera pragmatiskt för att komma framåt. Du påverkar och påverkas samtidigt i allt du gör.

Arbetslivet präglas av en mängd ideal. Utifrån komplexitetens vetenskap kan jag föreslå ett mer verklighetsnära och pragmatiskt synsätt. Genom att uppvärdera förmågor, instrument och metoder som vi alla har tillgång till kan vi komma framåt i vårt ökande komplexa organisationslandskap.

Hur vi själva agerar i arbetets vardag gör att kultur, värderingar och etik uppstår. Dessa kan inte implementeras, styras eller ”omfamnas”. Ingen är i kontroll av det som händer, vi samskapar det som sker på många förutsägbara och oförutsägbara sätt. Det finns inget speciellt bra eller rätt sätt att arbeta med detta, om det blir bra eller dåligt beror på vem som bedömer det på sikt. Det kan vi inte veta.

Behövs en verklighetscheck i ledningsgruppen omkring ledarskap, verksamhetsutveckling, hållbarhet, kommunikation och komplexitet – vill ni fatta mer av vad ni faktiskt KAN göra, hur ni kan förhålla er till det som sker så att axlarna kan sjunka lite, så kontakta mig.

Ring eller maila för information: asa@cfol.se, 0705-48 86 85

Senaste Referenser:

”Vilken spännande dag! … Vi fick äran att lyssna till fantastiskt briljanta Åsa Lundquist Coey på temat ”Att leda, chefa och coacha i komplexitet”. Några saker som vi plockar med oss från dagen är vikten av relationen, situationen och kontexten – som spelar en avgörande roll i alla sammanhang. Och att komma ihåg att vi håller varandra i hållbarhet och tillit genom våra relationer.”

Susanne Fras, Chef Pedagogiskt Center, Helsingborg Stad

”Jag tog med mig listan över saker jag faktiskt gjort som chef de där dagarna när man dimper ner i soffan med en känsla av att inte ha åstadkommit något alls. Åsa Lundquist Coey imponerade med sin finurliga humor, sina klarsynta sanningar och sin ödmjukhet.”

Maria B Hansson, Avdelningschef Helsingborg Stad

”Thanks for one of the best presentations I’ve seen in a long time! Definitely one of the course’s highlights! (VM och Affärsstrategi at Berghs School of Communication). Looking forward to reading your new book!”

Maika Beato

”…. du beskriver i den verkliga vardagen. Vi som arbetar som chef/ledare tar ofta in teoretiska metoder, men mycket handlar en vanlig dag . Tack;”

Jessica Helmefors, Områdeschef på Östhammars Kommun

Nya chefsprogrammet scorade 98% på användbarhet av deltagare från Stockholms Stad; ”- Briljant, perfekt blandning av teori och praktik. Överträffade alla förväntningar”

Inspirerande föreläsningar och workshops med Åsa Lundquist Coey 2021

Syftet är att alla ska ges kunskap, skakas lite, för nya tankar & idéer, förvånas, inspireras och ta med sig energi, kraft och glädje till vardagen!(många kunder ”blandar” föreläsningarna nedan, det går naturligtvis jättebra att skräddarsy upplägg för just er verksamhet)

Rethinking Leadership – myten om ledaren som hjälte: Ledare har en övertro på styrdokument, strategier och mål. Tvärtom kan överdrivet användande av dessa dokument skapa oro i organisationer. En förståelse för hur man arbetar i oförutsägbarhet samt kunskap om personpolitisk kompetens som makt, pragmatism och spelskicklighet, kan vara mer hjälpsamt för att chefer och ledare ska kunna ta sin organisation framåt i ett ökande komplext organisationslandskap.

Samspel och rävspel:  Föreläsning baserad på den nya boken. Här uppmärksammar vi ideal och verklighet på jobbet och fördjupar oss i praktiskt omdöme, den nordiska pragmatismen! En större medvetenhet om personpolitik, makt och ångest, kan göra att axlar hos alla kan sjunka.

Från ”ideal till verklighet”; Här tar vi sikte på alla floskler och myter som styr mycket av vardagsarbetet. Forskning inom komplexitet avlivar dessa och visar på vad som faktiskt fungerar och därför behöver uppgraderas i betydelse. Det är förmågor, instrument och metoder som vi alla har tillgång till – dags att upprätta det viktiga i arbetet.

Hållbart ledarskap – leda i komplexitet; Engagemang och praktiskt omdöme kan inte ”skapas”, det uppstår som en effekt av vad vi faktiskt redan gör tillsammans varje dag – hur uppmärksammar vi det vi gör för att engagemang och motivation ska kunna uppstå? Spännande insikter från komplexitetens forskning

Alliansbyggande, nudging och lobbying på jobbet Från hierarkier till organisatoriska landskap som innehåller flera små maktcentra. Din ”politiska kompetens” kan visa sig vara din största tillgång i arbetet; vad är den, hur utvecklar man den och jobbar medvetet med den för att skapa organisatoriska resultat?

Hur arbetar man bäst i digitalisering? Integrerade och samverkande arbetssätt ställer andra krav än de individbaserade arbetssätt – där alla jobbar för sig själva – vi har haft de senaste åren. Här presenteras ny forskning inom integrerade arbetssätt med fokus på makt och intentioner.

Obalans i livet; Medan vi är upptagna med att skapa ”balans i livet” missar vi att det är obalans – motstånd och motsättningar – som skapar liv och utveckling. Team och individer reglerar gemensamt ”spänningen” i en arbetssituation via samtal och möten mot mål och resultat

Leda, chefa, coacha; Efter denna inspirerande dragning har ni blivit mer medvetna om när man ska leda, när man ska chefa och när man ska coacha, allt beroende på vilket resultat som ska skapas i möten och samtal tillsammans för att stärka verksamheten

Kommunikation i komplexitet; Att ”bara prata” ger inte alltid de resultat man vill ha i olika arbetssituationer… en vass samtalsmetodik hjälper hela organisationen till att bli medvetna om och kunna använda olika sorters samtal och kommunikation vid olika tillfällen beroende på vad syftet med samtalet eller mötet är! (Mycket aha…efter detta J

Effektiva möten; Vi går ofta från möte till möte under en arbetsdag och många resonerar; ”men när ska man egentligen göra själva jobbet?” Vilka möten behöver vi ha? Hur ska de gå till? Här får ni redskap för att förbättra och förädla mötestekniker och kunskap om hur man kan förhålla sig när motstånd och konflikter uppstår (för det är oundvikligt).

Arbetslycka och miljö: Vilka aktiviteter och förutsättningar främjar arbetsglädje och vad motiverar egentligen medarbetare och kollegor? Här visar vi på aktuell forskning samt metoder för hur ni tillsammans kan utveckla mer meningsfullhet och glädje i arbetet.

Ta genvägar till målen! (kreativitet); Ja, ”Cut the corners”! – genvägar är generellt inte senvägar, tvärtom, de går faktiskt fortare och är mer effektiva än ”konventionella” arbetsmetoder. Vi byter färg så ofta på väggarna så grundmålningen behövs inte. Även organisationer kan sluta ”grundmåla” och istället använda metoder som är okonventionella, fördomsfria, snabbare och värdeskapande!

Varför har vi krig om fred verkar så bra? Motstånd och motsättningar är själva energin i arbetsplatsprocesserna. När vi kan arbeta med en större medvetenhet och förståelse för konflikter – istället för mot dem, genom att undvika dem eller sjukskriva oss – så uppstår kraft i organisationen som kan bli startskott för nytänkande och innovation.

Kulturell mångfald & kompetens; Olika sorters förmågor och intelligenser, olika värderingsbakgrund som skapar olika synsätt är krafter som ger grupper som vågar pröva nya vinklar och utmana sina egna tankesätt, nya inspirerande bilder och handlingskraft.

Skit i chefstraditionerna! Att bli ”chefade” är inte någonting naturligt för människor. Vi ser snabbt igenom chefer som inte är autentiska eller tror på det de gör. Vi vill ha chefer som kan leda; Dagens chefs- och ledarskap ser helt annorlunda ut än tidigare och arbetar mer ”öppet” – vi visar hur!

Smöra, lirka och fjäska – kraftfulla arbetsmetoder? För smidiga, uppdragsinriktade arbetsrelationer behövs mer av emotionell intelligens/politisk kompetens i arbetslivet. Denna, ofta outnyttjade kapacitet, är ett vasst konkurrensmedel som används dagligen vid köksbordet, i sociala nätforum (Facebook, Twitter etc) och på möten – hur utvecklar vi mer av den?