Kontakt

Åsa Lundquist Coey

CEO och ägare
Mobil: +46 (0)70 548 86 85
E-post: asa@cfol.se


Postadress:

Cfol AB (Centre for Outstanding Leadership) , Troxhammar Gård, 179 75 Skå, Stockholm