Föreläsningar / Keynotes / Workshops

Inspirerande föreläsningar och workshops med Åsa Lundquist Coey

Syftet är att alla ska ges kunskap, skakas lite, för nya tankar & idéer, förvånas, inspireras och ta med sig energi, kraft och glädje till vardagen!

Många kunder ”blandar” föreläsningarna nedan, det går naturligtvis jättebra att skräddarsy upplägg för just er verksamhet.

Rethinking Leadership – myten om ledaren som hjälte:

Ledare har en övertro på styrdokument, strategier och mål. Tvärtom kan överdrivet användande av dessa dokument skapa oro i organisationer. En förståelse för hur man arbetar i oförutsägbarhet samt kunskap om personpolitisk kompetens som makt, pragmatism och spelskicklighet, kan vara mer hjälpsamt för att chefer och ledare ska kunna ta sin organisation framåt i ett ökande komplext organisationslandskap.

Samspel & rävspel:

Föreläsning baserad på den nya boken. Här uppmärksammar vi ideal och verklighet på jobbet och fördjupar oss i praktiskt omdöme, den nordiska pragmatismen! En större medvetenhet om personpolitik, makt och ångest, kan göra att axlar hos alla kan sjunka.

Från ”ideal till verklighet”:

Här tar vi sikte på alla floskler och myter som styr mycket av vardagsarbetet. Forskning inom komplexitet avlivar dessa och visar på vad som faktiskt fungerar och därför behöver uppgraderas i betydelse. Det är förmågor, instrument och metoder som vi alla har tillgång till – dags att upprätta det viktiga i arbetet.

Hållbart ledarskap – leda i komplexitet:

Engagemang och praktiskt omdöme kan inte ”skapas”, det uppstår som en effekt av vad vi faktiskt redan gör tillsammans varje dag – hur uppmärksammar vi det vi gör för att engagemang och motivation ska kunna uppstå? Spännande insikter från komplexitetens forskning.

Alliansbyggande, nudging och lobbying på jobbet:

Från hierarkier till organisatoriska landskap som innehåller flera små maktcentra. Din ”politiska kompetens” kan visa sig vara din största tillgång i arbetet; vad är den, hur utvecklar man den och jobbar medvetet med den för att skapa organisatoriska resultat?

Hur arbetar man bäst i digitalisering?

Integrerade och samverkande arbetssätt ställer andra krav än de individbaserade arbetssätt – där alla jobbar för sig själva – vi har haft de senaste åren. Här presenteras ny forskning inom integrerade arbetssätt med fokus på makt och intentioner.

Obalans i livet:

Medan vi är upptagna med att skapa ”balans i livet” missar vi att det är obalans – motstånd och motsättningar – som skapar liv och utveckling. Team och individer reglerar gemensamt ”spänningen” i en arbetssituation via samtal och möten mot mål och resultat.

Leda, chefa, coacha:

Efter denna inspirerande dragning har ni blivit mer medvetna om när man ska leda, när man ska chefa och när man ska coacha, allt beroende på vilket resultat som ska skapas i möten och samtal tillsammans för att stärka verksamheten.

Kommunikation i komplexitet:

Att ”bara prata” ger inte alltid de resultat man vill ha i olika arbetssituationer… en vass samtalsmetodik hjälper hela organisationen till att bli medvetna om och kunna använda olika sorters samtal och kommunikation vid olika tillfällen beroende på vad syftet med samtalet eller mötet är! (Mycket aha…efter detta J

Effektiva möten:

Vi går ofta från möte till möte under en arbetsdag och många resonerar; ”men när ska man egentligen göra själva jobbet?” Vilka möten behöver vi ha? Hur ska de gå till? Här får ni redskap för att förbättra och förädla mötestekniker och kunskap om hur man kan förhålla sig när motstånd och konflikter uppstår (för det är oundvikligt).

Arbetslycka och miljö:

Vilka aktiviteter och förutsättningar främjar arbetsglädje och vad motiverar egentligen medarbetare och kollegor? Här visar vi på aktuell forskning samt metoder för hur ni tillsammans kan utveckla mer meningsfullhet och glädje i arbetet.

Ta genvägar till målen! (kreativitet):

Ja, ”Cut the corners”! – genvägar är generellt inte senvägar, tvärtom, de går faktiskt fortare och är mer effektiva än ”konventionella” arbetsmetoder. Vi byter färg så ofta på väggarna så grundmålningen behövs inte. Även organisationer kan sluta ”grundmåla” och istället använda metoder som är okonventionella, fördomsfria, snabbare och värdeskapande!

Varför har vi krig om fred verkar så bra?

Motstånd och motsättningar är själva energin i arbetsplatsprocesserna. När vi kan arbeta med en större medvetenhet och förståelse för konflikter – istället för mot dem, genom att undvika dem eller sjukskriva oss – så uppstår kraft i organisationen som kan bli startskott för nytänkande och innovation.

Kulturell mångfald & kompetens:

Olika sorters förmågor och intelligenser, olika värderingsbakgrund som skapar olika synsätt är krafter som ger grupper som vågar pröva nya vinklar och utmana sina egna tankesätt, nya inspirerande bilder och handlingskraft.

Skit i chefstraditionerna!

Att bli ”chefade” är inte någonting naturligt för människor. Vi ser snabbt igenom chefer som inte är autentiska eller tror på det de gör. Vi vill ha chefer som kan leda; Dagens chefs- och ledarskap ser helt annorlunda ut än tidigare och arbetar mer ”öppet” – vi visar hur!

Smöra, lirka och fjäska – kraftfulla arbetsmetoder?

För smidiga, uppdragsinriktade arbetsrelationer behövs mer av emotionell intelligens/politisk kompetens i arbetslivet. Denna, ofta outnyttjade kapacitet, är ett vasst konkurrensmedel som används dagligen vid köksbordet, i sociala nätforum (Facebook, Twitter etc) och på möten – hur utvecklar vi mer av den?
Ledare har en övertro på styrdokument, strategier och mål. Tvärtom kan överdrivet användande av dessa dokument skapa oro i organisationer. En förståelse för hur man arbetar i oförutsägbarhet samt kunskap om personpolitisk kompetens som makt, pragmatism och spelskicklighet, kan vara mer hjälpsamt för att chefer och ledare ska kunna ta sin organisation framåt i ett ökande komplext organisationslandskap.
Föreläsning baserad på den nya boken. Här uppmärksammar vi ideal och verklighet på jobbet och fördjupar oss i praktiskt omdöme, den nordiska pragmatismen! En större medvetenhet om personpolitik, makt och ångest, kan göra att axlar hos alla kan sjunka.
Här tar vi sikte på alla floskler och myter som styr mycket av vardagsarbetet. Forskning inom komplexitet avlivar dessa och visar på vad som faktiskt fungerar och därför behöver uppgraderas i betydelse. Det är förmågor, instrument och metoder som vi alla har tillgång till – dags att upprätta det viktiga i arbetet.
Engagemang och praktiskt omdöme kan inte ”skapas”, det uppstår som en effekt av vad vi faktiskt redan gör tillsammans varje dag – hur uppmärksammar vi det vi gör för att engagemang och motivation ska kunna uppstå? Spännande insikter från komplexitetens forskning.
Från hierarkier till organisatoriska landskap som innehåller flera små maktcentra. Din ”politiska kompetens” kan visa sig vara din största tillgång i arbetet; vad är den, hur utvecklar man den och jobbar medvetet med den för att skapa organisatoriska resultat?
Integrerade och samverkande arbetssätt ställer andra krav än de individbaserade arbetssätt – där alla jobbar för sig själva – vi har haft de senaste åren. Här presenteras ny forskning inom integrerade arbetssätt med fokus på makt och intentioner.
Medan vi är upptagna med att skapa ”balans i livet” missar vi att det är obalans – motstånd och motsättningar – som skapar liv och utveckling. Team och individer reglerar gemensamt ”spänningen” i en arbetssituation via samtal och möten mot mål och resultat.
Efter denna inspirerande dragning har ni blivit mer medvetna om när man ska leda, när man ska chefa och när man ska coacha, allt beroende på vilket resultat som ska skapas i möten och samtal tillsammans för att stärka verksamheten.
Att ”bara prata” ger inte alltid de resultat man vill ha i olika arbetssituationer… en vass samtalsmetodik hjälper hela organisationen till att bli medvetna om och kunna använda olika sorters samtal och kommunikation vid olika tillfällen beroende på vad syftet med samtalet eller mötet är! (Mycket aha…efter detta J
Vi går ofta från möte till möte under en arbetsdag och många resonerar; ”men när ska man egentligen göra själva jobbet?” Vilka möten behöver vi ha? Hur ska de gå till? Här får ni redskap för att förbättra och förädla mötestekniker och kunskap om hur man kan förhålla sig när motstånd och konflikter uppstår (för det är oundvikligt).
Vilka aktiviteter och förutsättningar främjar arbetsglädje och vad motiverar egentligen medarbetare och kollegor? Här visar vi på aktuell forskning samt metoder för hur ni tillsammans kan utveckla mer meningsfullhet och glädje i arbetet.
Ja, ”Cut the corners”! – genvägar är generellt inte senvägar, tvärtom, de går faktiskt fortare och är mer effektiva än ”konventionella” arbetsmetoder. Vi byter färg så ofta på väggarna så grundmålningen behövs inte. Även organisationer kan sluta ”grundmåla” och istället använda metoder som är okonventionella, fördomsfria, snabbare och värdeskapande!
Motstånd och motsättningar är själva energin i arbetsplatsprocesserna. När vi kan arbeta med en större medvetenhet och förståelse för konflikter – istället för mot dem, genom att undvika dem eller sjukskriva oss – så uppstår kraft i organisationen som kan bli startskott för nytänkande och innovation.
Olika sorters förmågor och intelligenser, olika värderingsbakgrund som skapar olika synsätt är krafter som ger grupper som vågar pröva nya vinklar och utmana sina egna tankesätt, nya inspirerande bilder och handlingskraft.
Att bli ”chefade” är inte någonting naturligt för människor. Vi ser snabbt igenom chefer som inte är autentiska eller tror på det de gör. Vi vill ha chefer som kan leda; Dagens chefs- och ledarskap ser helt annorlunda ut än tidigare och arbetar mer ”öppet” – vi visar hur!
För smidiga, uppdragsinriktade arbetsrelationer behövs mer av emotionell intelligens/politisk kompetens i arbetslivet. Denna, ofta outnyttjade kapacitet, är ett vasst konkurrensmedel som används dagligen vid köksbordet, i sociala nätforum (Facebook, Twitter etc) och på möten – hur utvecklar vi mer av den?

Är du intresserad av mina föreläsningar & workshops?

Välkommen att kontakta mig för mer information!

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig som besökare bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.