Om Företaget

Åsa Lundquist Coey

Doktor i Management och Komplexitet PhD, från the University of Hertfordshire (The Complexity Research Centre) med en bakgrund inom juridik och pedagogik. Vidare coach, författare, MSc i Organisation and Leadership från Springfield Uni i USA. Åsa  har lång erfarenhet av processledning, både i Sverige och internationellt. Hon föreläser, bl a på Advanced Management / Executive programmen på SSE/Handelshögskolans Executive Education i Stockholm där hon tillhör fakulteten. Hon är författare till fyra böcker med den femte ”Leda i komplexitet” på gång.

Åsa Lundquist Coey är ett personligt varumärke som har utvecklat koncept och andra varumärken under eget och andras tak under nära 35 års tid. Det senaste varumärket / bolaget är  Centre for Outstanding Leadership, (Cfol) Scandinavia AB som tillhandahåller utvecklings- och förändringsprogram och har sin bas i Stockholm, Skandinavien. Det engelska namnet visar att Centret har internationella relationer med kunder och uppdragsgivare. Outstanding är nog det mest rättvisa namn Åsas personliga varumärke har haft eftersom det är precis det som händer i de processer som hon och hennes samarbetspartners och kollegor driver; människorna och organisationerna blir just Outstanding – dvs de går utanför sina egna ramar och normer och testar, prövar, forskar fram nya sätt att arbeta och bedriva bra, etisk och hållbar business på!

1983 grundades det ursprungliga företaget som sedan har haft flera olika namn, inte minst beroende på att det har funnits i flera olika länder eftersom Åsa varit bosatt på bl.a Jamaica, Nya Zeeland och i England.


Åsa Lundquist Coey och samarbetspartner Agneta Villman från Villman Produktion & Maximteatern
”Idag har Åsa och Outstanding programmen ett unikt nätverk inom både kulturvärlden och näringslivet. Tränare på Outstanding programmen är några av Sveriges främsta processledare, filosofer, äventyrare samt även skådespelare och estradörer, inklusive nordiska och internationella samarbetspartners”

Syftet för Åsa och samarbetspartners är att hjälpa människor i arbetslivet att ta sig fram lättare tillsammans i ett ökat komplext organisationslandskap. Målet är att få chefers och medarbetares axlar att sjunka lite, förstå vad man finns i just nu och att därmed uppleva en ökad trygghet och glädje i sitt arbete.

Metoderna är enkla, roliga och effektiva och bygger på forskning och träning.

I utvecklingsprogram ligger fokus på tillämpning och träning helt och hållet i process med utgångspunkt från kundens egna och aktuella situationer, behov, frågeställningar och möjligheter. Vi arbetar utifrån en helhetssyn och kombinerar och applicerar olika tvärvetenskaper och discipliner, så som modern kommunikationsteori, ledarskapsforskning och organisationsutveckling, med kunskaper i komplexitet, sociologi, filosofi, retorik, antropologi, dramaturgi och beteendevetenskap.
Vi formas socialt. Individer utvecklas ständigt i ett socialt samspel som präglas av olika ideologier, intentioner och makt. Vår passion är allas potential. Vi coachar framåt mot önskvärda mål och resultat. Vi ger inte upp. Vi är inte nöjda förrän du är mer nöjd. Vår ambition är alltid att ha 100% kundnytta och framgång.

Renata Chlumska tar sig an nya höjder!: