Referenser från kunder

Vad säger deltagare?

Jan Molin, marknadschef på Telge Energi AB har samarbetat med Åsa Coey på Outstanding, där hon coachat Jans ledningsgrupp i knivigare affärsfrågor: ”
– Jag och min kollega, informationschef Anna Nilheimer, har tillsammans med Åsa designat ett utvecklingsprogram på ett år för hela vår kommunikationsavdelning om 16 personer. Fokus på den utbildningen har varit att få ihop ett nystartat team med ett kraftfullt, kommunikativt ledarskap, berättar Jan, som tycker att samarbetet med Åsa och Centre for Outstanding Leadership är upplyftande och utvecklande.

”Helt Outstanding”
– Åsa är Outstanding i sitt sätt att arbeta. Hon är pedagogisk utan att behöva använda en massa akademiska floskler och använder sig av metoder som är lätta att applicera på verkligheten. Förutom bra och tydlig coachning får man effektiva, kraftfulla metoder och verktyg för att bygga väl fungerande arbetsteam.

Vad har samarbetet givit er på Telge Energi AB?
– Bland annat tydligare ledarskap, coachning av hög kvalitet och stöd i vardagen, bättre kommunikation och bra, enkla verktyg som verkligen fungerar. Dessutom är det alltid roligt och utvecklande!

”Det var utvecklingsdagar som gav en sådan konkret kunskap, inte minst när det gäller kommunikation, att jag fortfarande efter två år, ofta tänker på det dagligen.”
Kent Wännström, Chef Kunskapskanalen SVT
”Jag gick ut och betedde mig helt annorlunda! Och det fungerade faktiskt!”
Ivana Nolinder, Chef – Örebro Läns Landsting

”Outstanding Programmet har varit spännande och annorlunda i sin utbildningsform, där vi i en grupp som inte känt varandra sedan tidigare fick en oerhörd fin kontakt och kunde ge varandra närgående feedback under resans gång. Detta är inte brukligt då man sitter i en grupp av okända, men programledarna och programmet gjorde detta möjligt! Jag har fått en helt ny bild av mig själv inför möte med andra människor. Att ta hjälp av både skådespelare och filosofer i en och samma utbildning har varit jätte spännande och oerhört nyttigt.”
Peeter Saarnak, Platschef, Smurfit Kappa Sverige, Eslöv

”Innehållet stämmer verkligen överens med ”Outstanding”. Det är konkret kick i rumpan att våga kliva utanför sin normala och trygga sfär. I programmet fick jag möjlighet att använda alla sinnen och känslor, det vidgar mitt chefskap!”
Birgitta Wikmark, avdelningschef – Livsmedelsverket, Uppsala

”För mig handlar all personlig utveckling om att bli sedd eller få bekräftelse på den man är. Min insikt under dagarna med Outstanding Leadership var den att jag spelar en roll som chef ibland mer energiskt än de som spelar teater spelar sina roller. Tvärtemot alla mina föreställningar om vad det innebär att vara skådeSPELARE, lyfte Krister Henriksson fram vad det är att vara en närvarande människa. En människa som är sann och duger som den man är. Det var en nästan magisk insikt.”
Ingrid Linder, Personaldirektör Telge AB

”Att aktivt delta i programmet Outstanding Leadership, ger konkreta verktyg för utveckling, såväl i yrkesrollen som i sitt sätt att kommunicera. Programmet har en tydlig röd tråd och ger tillgång till så oerhört mycket kunskap att varje deltagare, oavsett ålder och erfarenhet, utvecklar sig själv och den organisation de verkar i.”
Ann-Christine Westerlin, Administrativ Chef, Smurfit Kappa Sverige AB.

”Jag har stor användning av programmet. Konkreta verktyg, nya perspektiv och en ökad medvetenhet. Det har givit mig helt nya resultat i mitt arbete med mål, delmål och önskat läge. Jag vågar dessutom njuta mer.”
Christina Trygg VD-assistent, Telge Energi AB.

”Jag har blivet tryggare, tydligare, tuffare och gladare som chef. Outstanding Leadership har ytterligare stärkt mig i att våga vara mig själv.”
Susanna Bervå, VD Frank Dandy, Årets branschkvinna 2007, nominerad till Årets Chef 2008.

”Outstanding programmet har gett mig utmaningar utöver det vanliga som gett mig nya insikter om mig själv som människa och ledare. Samspelet och mötet med andra deltagare i programmet har varit ovanligt givande och intressant vilket jag tror kommer att få en fortsättning även efter programmets slut. Inget annat ledarutvecklingsprogram har på samma personliga och varma sätt gett mig inspiration att utveckla mina svaga sidor och vara stolt över och ännu bättre nyttja mina starka sidor i de utmaningar jag ställs inför i min vardag, nu och i framtiden.”
Helena Karlsson, VD Telge Återvinning

”Jag rekommenderar programmet i Outstanding Leadership till alla som vill vidga perspektiven och växa i sina chefs- och ledarroller! Att träna scenisk närvaro under ledning av Micke Nyqvist var en oerhört utvecklande upplevelse. Efter programmet är jag smartare och mer träffsäker i min planering och i mitt genomförande. Jag är tryggare och mer pedagogisk, vilket gör att mina idéer och budskap tas emot av mottagaren på ett ännu mer positivt sätt. Tack!”
Ingela Stensson, Seniorkonsult, UnitedMinds

”Det var mer än häftigt att få chansen att gå Outstanding Leadership. Nu vet jag var jag ska lägga mitt fokus. Programmet i Outstanding Leadership har stärkt mig jättemycket, vilket inkluderar berikande diskussioner om organisation och filosofi.”
Berit Svedberg, Kulturdirektör i Stockholm Stad

”Centre for Outstanding Leaderships processarbete med vår egen verklighet har ökat våra insikter och bidragit till att vi har blivit mer effektiva och tydliga som ledningsgrupp! Vi vill ge Centre for Outstanding Leadership våra allra bästa rekommendationer för de grupper som vill och vågar utveckla sin kommunikation och självkänsla.”
Ledningsgruppen, Telge Energi AB

”Centre for Outstanding Leaderships tränare och processledare har gjort mer nytta inom Finansförbundet än några konsulter jag tidigare anlitat. De är seniora, de vågar utmana även mig som ansvarig och bäst av allt: de sprider positiv stämning och gör mig så himla glad.”
Jan Gerlofstig, Kanslichef, Finansförbundet

”Ledarutvecklingsprogrammet i Outstanding Leadership har gjort mig både tydligare och säkrare i mina framföranden. Programmet var roligt. Det var också kul att se att jag blev bättre för varje uppgift. Bra med en stark röd tråd. Jag kunde tydligt känna att jag förbättrades.”
Hanna Halpern, VD Restaurangakademien, General Årets Kock

Referenser finns från samtliga våra företagsinterna program på begäran!