Change language English language
CFoL

Föreläsningar

Inspirerande föreläsningar kan ligga på allt ifrån en timme till en heldag. Den vanligaste formen brukar vara en för- eller eftermiddag och varva teori med belysande exempel, korta övningar och gemensamma samtal för att skapa egen mening av det som sägs.

Syftet är; Vex, perplex, energize!  Att alla ska ges kunskap, skakas lite (för nya tankar & idéer), förvånas, inspireras och ta med sig energi, kraft och glädje till vardagen.

Föreläsningar av Åsa Lundquist Coey 2017

Nya föreläsningar:

Från "ideal till verklighet"; Arbetslivet präglas av en mängd ideal men vi behöver inte 8 metoder eller 7 recept för att skapa framgång i en organisation.. Här tar vi sikte på alla floskler och myter som styr mycket av vardagsarbetet. Forskning inom komplexitet avlivar dessa och visar på vad som faktiskt fungerar och därför behöver uppgraderas i betydelse. Det är förmågor, instrument och metoder som vi alla har tillgång till - dags att upprätta det viktiga i arbetet.

Leda, chefa, coacha i komplexitet - radikalt nytänkande ledarskap! (baserat på nya boken)

Digitalisering & hållbarhet; Integrerade och samverkande arbetssätt ställer andra krav än de individbaserade arbetssätt - där alla jobbar för sig själva - vi har haft de senaste åren. Här presenteras ny forskning inom integrerade arbetssätt med fokus på makt, ideologi och intention.

Andra populära föreläsningar:

Obalans i livet; Medan vi är upptagna med att skapa ”balans i livet” missar vi att det är obalans - motstånd och motsättningar - som skapar liv och utveckling! Team och individer reglerar gemensamt ”spänningen” i en arbetssituation via samtal och möten mot mål och resultat

Leda, chefa, coacha; Efter denna inspirerande dragning har ni blivit mer medvetna om när man ska leda, när man ska chefa och när man ska coacha, allt beroende på vilket resultat som ska skapas i möten och samtal tillsammans för att stärka verksamheten

Kommunikation i komplexitet; Att ”bara prata” ger inte alltid de resultat man vill ha i olika arbetssituationer… en vass samtalsmetodik hjälper hela organisationen till att bli medvetna om och kunna använda olika sorters samtal och kommunikation vid olika tillfällen beroende på vad syftet med samtalet eller mötet är! Mycket aha - upplevelser i detta 

Effektiva möten; Vi går ofta från möte till möte under en arbetsdag och många resonerar; ”men när ska man egentligen göra själva jobbet då?” Vilka möten behöver vi ha? Hur ska de gå till? Här får ni redskap för att förbättra och förädla mötestekniker så att ni kan gemensamt öka er medvetenhet om vad ni finns i och hur ni kommer vidare.

  • Arbetslycka; vetenskapligt belagd glädje & motivation; Vilka aktiviteter och förutsättningar främjar arbetsglädje och vad motiverar egentligen medarbetare och kollegor? Här visar vi på aktuell forskning samt metoder för hur ni tillsammans kan utveckla mer meningsfullhet och glädje i arbetet.
  •   Ta genvägar till målen! (kreativitet); Ja, ”Cut the corners”! – genvägar är generellt inte senvägar, tvärtom, de går faktiskt fortare och är mer effektiva än ”konventionella” arbetsmetoder. Vi byter färg så ofta på väggarna så grundmålningen behövs inte. Även organisationer kan sluta ”grundmåla” och istället använda metoder som är okonventionella, fördomsfria, snabbare och värdeskapande!
  • Varför har vi krig om fred verkar så bra? Motstånd och motsättningar är själva energin i arbetsplatsprocesserna! När vi kan arbeta med konflikterna – istället för mot dem, genom att undvika dem eller sjukskriva oss - så uppstår en fantastisk kraft i organisationen!
  • Kulturell mångfald & kompetens; Olika sorters förmågor och intelligenser, olika värderingsbakgrund som skapar olika synsätt är krafter som ger grupper som vågar pröva nya vinklar och utmana sina egna tankesätt, nya inspirerande bilder och handlingskraft!
  • Skit i chefstraditionerna! Att bli ”chefade” är inte någonting naturligt för människor. Vi ser snabbt igenom chefer som inte är autentiska eller tror på det de gör. Vi vill ha chefer som kan leda; Dagens chefs- och ledarskap ser helt annorlunda ut än tidigare och arbetar ”öppet” – vi visar hur! 
  • Smöra, lirka och fjäska – kraftfulla arbetsmetoder? För smidiga, uppdragsinriktade arbetsrelationer behövs mer av emotionell intelligens/politisk kompetens i arbetslivet. Denna, ofta outnyttjade kapacitet, är ett vasst konkurrensmedel som används dagligen vid köksbordet, i sociala nätforum (Facebook, Twitter etc) och på möten – hur utvecklar vi mer av den?
  • Lobbying i organisationen Från hierarkier till organisatoriska landskap som innehåller flera små maktcentra. Din ”politiska kompetens” kan visa sig vara din största tillgång i arbetet; vad är den, hur utvecklar man den och jobbar medvetet med den för att skapa organisatoriska resultat?
  • Chefsdjuret 2020; En spännande dragning av Åsa tillsammans med filosofen Jan Holmgaard, Följ med på en vindlande resa via komplexitetsforskning och filosofi; Vad är det för egenskaper och förmågor som premieras? Vad är det som händer i arbetslivet idag och hur kan man som chef och medarbetare hantera detta?Slipp sönderstressade organisationer i framtiden - utveckla och stärk mer av de naturliga - faktiskt rätt djuriska -  förmågorna!

Quicklinks

Företagsinfo

Centre for Outstanding Leadership AB

Troxhammar Gård
179 75 Skå, Stockholm
Tel. 070-548 86 85

Följ oss på...

Samarbetspartners

Akademikerförbundet SSR, Villman Produktion, Maximteatern, HHS/IFL, Strategica Norge, Senior & Young

To you

Don´t put your body where your mind has never been
Copyright © All rights reserved