Change language English language
CFoL

Personlig coachning

Vi arbetar med personlig coachning i huvudsak  "under taket" av våra ledarskapsprogram och Åsa tar fyra - fem personliga upplägg per år. Varje skräddarsytt utvecklingsprogram börjar för övrigt alltid med en in-coachning via telefon och avslutas med en personlig exit–coachning efter programmets slut.

Önskas personlig coachning utanför programmen så förmedlar vi en av våra kompetenta coacher  – på svenska eller engelska – med fysiska träffar eller via telefon. Ett sådant "Personligt Coachupplägg" brukar ligga på mellan fem och tio tillfällen över tid (6 – 12 månader).

Första tillfället är alltid gratis. Efter det bestämmer man om man vill gå vidare med coachningen..

Kontakta Åsa på 0705 - 48 86 85 för mer information! :-D

Quicklinks

Företagsinfo

Centre for Outstanding Leadership AB

Troxhammar Gård
179 75 Skå, Stockholm
Tel. 070-548 86 85

Följ oss på...

Samarbetspartners

Akademikerförbundet SSR, Villman Produktion, Maximteatern, HHS/IFL, Strategica Norge, Senior & Young

To you

Don´t put your body where your mind has never been
Copyright © All rights reserved