CFoL
Publiceringsdatum: 2017-03-20

Vad ska HR - funktionen eg göra?


Det finns många definitioner och förslag på vad HR (Human Resources) funktionen ska och förväntas göra i en organisation. Allt från att utveckla strategier till att vara chefsstöd till administration och mer. De senaste veckorna har jag själv arbetat med dessa frågor och även gjort en två dagars dragning tillsammans med Mats Tyrstrup från Handelshögskolans CASL (Centre for Advanced Leadership Studies) - och vi är överens om att vi ser ett stort gap i verksamheter, ett gap som med fördel kan fyllas av HR, nämligen att vara en uttalad 'Relationsskräddare', 'Spänningsreglerare', 'Samtalsaktivist' - se till att 'rätt' /funktionella personer träffas och samtalar om hur man kommer framåt i verksamheten, reglerar spänning mot uppdrag.

Quicklinks

Företagsinfo

Centre for Outstanding Leadership AB

Troxhammar Gård
179 75 Skå, Stockholm
Tel. 070-548 86 85

Följ oss på...

Samarbetspartners

Akademikerförbundet SSR, Villman Produktion, Maximteatern, HHS/IFL, Strategica Norge, Senior & Young

To you

Don´t put your body where your mind has never been
Copyright © All rights reserved