Change language English language
CFoL

Det här är Centre for Outstanding Leadership

Åsa Lundquist Coey, presentation för Nova Pro
 
Vi skapar tydliga, trygga och trovärdiga chefer, ledare och grupper som säkrar resultat i sin organisation.
Våra metoder är enkla, roliga och effektiva och bygger på forskning och träning.
 
Vårt fokus ligger på förändrings- och utvecklingsprogram för team, ledare och medarbetare med syfte att skapa en ökad innovations- och attraktionskraft, ett starkare gemensamt fokus och ett bättre resultat för såväl verksamheten som individen. Vi gör det med passion, stolthet och glädje!

Metodik

Öppna och verksamhetsinterna utvecklingsprogram, där vi lägger fokus på tillämpning och träning i process med utgångspunkt från kundens egna och aktuella situationer, behov, frågeställningar och möjligheter. Vi arbetar utifrån en helhetssyn ”verksamhet – människa” kombinerar och applicerar olika tvärvetenskaper och discipliner, så som modern kommunikationsteori, ledarskapsforskning och organisationsutveckling, med  kunskaper i komplexitet, sociologi, filosofi, retorik, dramaturgi och beteendevetenskap.

Vi formas socialt. Individer utvecklas ständigt i ett socialt samspel som präglas av olika ideologier, intentioner och makt. Vår passion är allas potential. Vi coachar framåt mot önskvärda mål och resultat. Vi ger inte upp. Vi är inte nöjda förrän du är mer nöjd. Vår ambition är alltid att ha 100% kundnytta och framgång.

 
Renata Chlumska tar sig an nya höjder!:

Quicklinks

Företagsinfo

Centre for Outstanding Leadership AB

Troxhammar Gård
179 75 Skå, Stockholm
Tel. 070-548 86 85

Följ oss på...

Samarbetspartners

Akademikerförbundet SSR, Villman Produktion, Maximteatern, HHS/IFL, Strategica Norge, Senior & Young

To you

Don´t put your body where your mind has never been
Copyright © All rights reserved