Almedalen i sommar?

Jag kommer att vara i Almedalen i sommar och deltar gärna i paneler som relaterar till mina ämnen utifrån Komplexitetens vetenskap: Hållbarhet, Ledarskap, chefsskap, öppenhet, transparens, digitalisering, tech-ledarskap, Chefern och makt, ångest, oförutsägbarheten, osäkerheten och motsägelsefullhetens = komplexitet! Hoppas vi ses i Dalen Vi kommer också att ha ett litet mingel på båten ”Aruna” i Läs mer…