Hem

Viken bok release det blev!

  

   Åsa Lundquist Coey, Ph.D Management & Complexity  

Jag är Doktor (Ph.D) i Management & Complexity och specialist på kommunikativt och relationellt chefs- och ledarskap, komplexitet och förändringsprocesser. Jag arbetar med ledningsgrupper, chefer och medarbetare för att bidra till att uppmuntra det som är hjälpsamt för att människor ska kunna ta sig fram i ett växande komplext organisationslandskap.

Arbetslivet präglas av en mängd ideal. Komplexitetens vetenskap föreslår ett mer verklighetsnära och pragmatiskt synsätt. Det är förmågor, instrument och metoder som vi alla har tillgång till – dags att upprätta det viktiga i arbetet.

Behövs en verklighetscheck i ledningsgruppen omkring ledarskap, verksamhetsutveckling, hållbarhet, kommunikation och komplexitet – vill ni fatta mer av vad ni faktiskt KAN göra, hur ni kan förhålla er till det som sker så att axlarna kan sjunka lite, så kontakta mig.

Ring eller maila för information: asa@cfol.se, 0705-48 86 85

Nya chefsprogrammet scorade 98% på användbarhet av deltagare från Stockholms Stad; ”- Briljant, perfekt blandning av teori och praktik. Överträffade alla förväntningar”


Champagnebrunchen – A Family Affair: Nästa den 15 juni 2019 – boka in nu!

Överst från vänster: Erik Blomkvist, Martin Friberg, Åsa, Anders, John Lundquist Coey, Karin Blomkvist, Ebba Schultz och Axel Blomkvist, under: Julle Israelsson, Calle Lundquist Coey och Goofy-the-dog, Champagnebrunchen 2017

Vill du ha inbjudan? maila mig i så fall. I år var vi fullt hus, strax över 100 personer. Frivillig betalning för brunch + champagne går oavkortat till Hjärnfonden. Vi drog in 31.150:- på brunchen 2018. Läs mer om vart pengarna går på www.hjarnfonden.se/privat insamling ”Champagnebrunch”.


Inspirerande dag med Pia & Åsa

Nu kan ni boka en halv- eller heldag med Åsa och Pia Johansson för att superinspirera: Samarbete, Bemötande, Attityder, Relationer, Makt, Förtroende…och därtill många roliga övningar! Mycket uppskattat. Lysande recensioner, några ord; ”överträffade allt”, ”djup och bredd – fantastico”

Instagram: @komplexitetsdoktorn

twitter: complexitydoc

More of Complexity…
…”the irrevocable interweaving of the actions, needs, thoughts and impulses of many people give rise to structures and structural transformations in a specific order and direction, that are neither simply ”animal” or ”natural” nor ”spiritual”, neither ”rational” nor ”irrational”, but social.  Norbert Elias